Wij zijn ´Licht op Herinnering´

Dankzij onze vrijwilligers kunnen wij dit realiseren

Om de begraafplaats tot een sfeervolle en gastvrije ontmoetingsruimte te maken en ‘Licht op Herinnering’ daadwerkelijk te laten plaatsvinden, zijn veel vrijwilligers actief. In verschillende ploegen werken zij aan het opbouwen én het opruimen van de begraafplaats.

Ook ’s avonds zijn veel vrijwilligers actief. Zij verzorgen de gedenkmomenten, schenken een lekker warm drankje in of zijn er om bezoekers te woord te staan en te helpen bij de activiteiten op de begraafplaats.

Het bestuur

Tom Schoemaker

Pabo-docent, gespecialiseerd in kunst en levensbeschouwing

Anneke van der Weg

Als vrijwilliger steunde ik Licht op Herinnering al eerder op verschillende manieren omdat het in mijn ogen een schitterende traditie kan worden in het omgaan met leven en dood. Laagdrempelig, zingevend en iedereen is welkom. Toen mij gevraagd werd in het bestuur plaats te nemen kon ik alleen maar ja zeggen in de wens mijn steentje bij te kunnen dragen.

Jaap van der Veen

Gepensioneerd, actief in het faciliteren en de besturing van Musical Ester van de Julianakerk, Opa van 4 schatten van kleinkinderen, orgelbouwer en -speler, glas-in-lood maker. Ik zit in m'n nieuwe tuinkamer overigens wel achter de Geraniums 😉

Vacature