Bij Licht op Herinnering branden we een lichtje
voor al onze dierbaren die er niet meer zijn. Dit jaar 2023 vindt het plaats op woensdag 8 november op de begraafplaats aan de Soerenseweg van half 7 tot 9 uur 's avonds.

Wat is Licht op Herinnering?

Iedereen krijgt  te maken met de dood van een geliefd mens. Een dierbaar mens te moeten missen, laat ons beseffen dat we diens leven gedeeld en liefgehad hebben. Na de eerste scherpe rouw kunnen we voelen en zien welke onuitwisbare herinneringen dat leven aan ons heeft nagelaten.

‘Licht op Herinnering’ geeft iedereen de mogelijkheid om op de jaarlijkse herdenkingsavond uw overleden dierbaren op een respectvolle persoonlijke, manier te herdenken en te gedenken. De herdenkingsavond is voor iedereen en staat los van geloof, begraafplaats of plek waar de as verstrooid is.

Met bovenstaande QR code  of door overmaking van een bedrag  op rekening nummer NL54 INGB 0005 0641 94  t.n.v Stichting Licht op herinnering, kun je ons met een donatie steunen.