De stand van zaken

Even terug in de tijd. Naar eind augustus om precies te zijn, niet zo heel ver terug dus.
Na wikken, wegen en de nodige uurtjes overleg hakte het bestuur een dikke knoop door. Dit jaar geen fysieke, 13e editie van de jaarlijkse herdenkingsavond ‘Licht op Herinnering’.

Nu we een maand later terugkijken, lijkt dit lastige besluit de enige juiste te zijn geweest.
Het covid-19 virus lijkt nog niet klaar te zijn met onze wereld.
De veiligheid van onze vrijwilligers, bezoekers en sponsoren zou niet gegarandeerd kunnen worden. En vanuit organisatorisch oogpunt zou het geheel ook zeer uitdagend geweest zijn. De handjes van vrijwilligers zouden vermenigvuldigt moeten worden met alle van kracht zijnde regels en richtlijnen.

Dat een crisissituatie naast veel tegenslag en verdriet ook hoop en creativiteit teweeg brengt, is inmiddels wel gebleken.
Ondernemers in Apeldoorn verzinnen de meest creatieve mogelijkheden om hun deuren open te houden. De creatieve geest en gedrevenheid om niet niets te doen heeft ook het bestuur van ‘Licht op Herinnering’ geïnspireerd. Zo ontstond er aan de keukentafel de wens om de herdenkingsavond dit jaar digitaal te organiseren. Die wens ontpopte zich binnen de kortste tijd in een concreet plan. De samenwerking met RTV-Apeldoorn zorgt ervoor dat het concrete plan uitvoerbaar wordt. Al snel had het bestuur een verlanglijstje volgekrabbeld met een mogelijke invulling van het digitale programma.
Ook de mening van vrijwilligers, kunstenaars en de bezoeker wordt meegenomen. Via (sociale)media en e-mail is gevraagd om mee te denken, helpen en werken aan de invulling van het programma op 4 november aanstaande.

Wat kun je zoal verwachten wanneer je meekijkt op 4 november via de website van ‘Licht op Herinnering’? We verklappen natuurlijk niet alles maar vinden het wel erg leuk om jullie alvast een zogenaamde ‘sneak preview’ te geven.

** S N E A K P R E V I E W ** (een tipje van de sluier)

Wat kun je zoal verwachten tijdens de digitale editie op www.lichtopherinnering.nl?

 • Muziek van diverse koren en muzikanten

 • Pubers in de rouw

 • Symboliek van bloemen

 • Dolen in rouw

 • Fotografie

 • Verhalen van de begraafplaats

 • Tastbare herinneringen maken uit stof

 • Herinner(D)ingen

 • Rouw scrabble

 • Virtuele manieren van gedenken, herdenken & herinneren

Hoe mooi zou het zijn wanneer we ook die mensen kunnen bereiken die we normaal moeten missen?
Mensen die door het gebrek aan vervoer, verzorging of vrijwilligers normaliter niet fysiek aanwezig kunnen zijn tijdens ‘Licht op herinnering’.
Mensen in verzorgingstehuizen bijvoorbeeld! We willen die mensen graag op de hoogte brengen van onze digitale editie van ‘Licht op Herinnering’.
Kun jij ons in contact brengen met organisaties in Apeldoorn? We ontvangen graag een e-mail adres zodat we de organisatie of instelling op de hoogte kunnen brengen.

Wil je graag op de hoogte blijven, dan kan dat zo:

 • Via Facebook of Instagram: Licht op Herinnering

 • Zet jezelf op geïnteresseerd of aanwezig in het event op Facebook: Licht op Herinnering (digitaal) 2020 of bezoek onze website: www.lichtopherinnering.nl

 • Een financiële bijdrage leveren aan ‘Licht op Herinnering’ kan natuurlijk ook, graag zelfs!

 • Maak jouw donatie over op: NL54 INGB 0005064194 t.n.v. Stichting Licht op Herinnering of scan eenvoudig de QR code op onze website.

 • Contact? Dat kan via: info@lichtopherinnering.nl

Wij kijken er naar uit jullie digitaal te omarmen op 4 november tussen 19:00 – 21:00 uur.
Graag tot dan!

Licht op Herinnering